در تاریخ 27 اردیبهشت 99، به لطف خدا، بهره برداری و درمان سرطان با دستگاه شتابدهنده خطی پزشکی تمام ایرانی امید، ساخت شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان در مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان رسا واقع در شهرک سلامت اصفهان آغاز گردید. امید است که این افتخار ملی، سرمنشأ تحولاتی بزرگ در بومی سازی فرآیند درمان کشور و پیشرفت های دیگر در صنعت تجهیزات پیشرفته پزشکی باشد.