آخرین اخبار

در تاریخ 27 اردیبهشت 99، آغاز بهره برداری و درمان با دستگاه شتابدهنده خطی پزشکی تمام ایرانی امید، ساخت شرکت بهیار صنعت سپاهان

ارائه گزارش فعالیت های شرکت بهیار صنعت سپاهان بصورت ویدئوکنفرانسی محضر مقام معظم رهبری

در اسفند ماه 1398 با تلاشی شبانه روزی و جهادی، جهادگران شرکت بهیار صنعت سپاهان اصفهان توانستند در ۱۰ روز اولین خط تولید اتوماتیک ماسک در ایران را راه اندازی کنند.

اشاره رهبر معظم انقلاب به موضوع صدور مجوز دستگاه ایکس ری کانتینری کالای شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان در سخنرانی ایشان در جمع نخبگان کشور(ساخت پیچیده ترین دستگاه هشت ماه، صدور مجوز شش ماه)