سوپر اکسید

انسان براي آنکه در مدت زمان معینی در فضاي بسته بتواند زندگی کند به وسایلی نیازمند است که تامین کننده نیازهاي اولیه او باشد. به عنوان مثال این موقعیت هنگامی پیش می‌آید که انسان قرار است مدتی را در زیر دریا یا در فضا بگذراند. در اثر تنفس انسان در محیط بسته گاز اکسیژن موجود در آن مصرف شده و گاز دي اکسید کربن و رطوبت تولید می‌شود. پتاسیم سوپراکسید منبع مهمی براي تولید اکسیژن براي دستگاه‌هاي بازیابی هوا و محیط‌هاي با اتمسفر محدود مانند زیردریایی‌ها و فضاپیماها است.

این ترکیبات می‌توانند به صورت جامد در دستگاه‌هاي بازیابی هوا، ذخیره‌سازي شوند. پتاسیم سوپراکسید با جذب رطوبت هوا، اکسیژن و هیدروکسید تولید می‌نماید که هیدروکسید ایجاد شده توانایی جذب گاز دي اکسید کربن را دارد. علاوه بر این پتاسیم سوپراکسید به علت خاصیت اکسیدکنندگی قوي، باکتريهاي هوایی (که عامل اصلی مشکلات تنفسی انسان‌ها مانند آلرژي، تنگی نفس و غیره هستند) و مواد سمی یا مضر در اتمسفر را نابود می‌کند؛ بنابراین می تواند ماده مناسبی براي دستگاه‌هاي بازیابی هوا باشد.

محصولات مرتبط
crane-grab-scrap-min
زباله‌سوز پلاسما
شیمی
فرایند گوگردزدایی
44-min
کک سوزنی و الکترود گرافیتی