آغاز طرح تأمین مالی جمعی دستگاه ایکس‌ری کانتینری کالا

آغاز تأمین مالی جمعی برای طرح تولید دستگاه بازرسی ایکس ری کانتینری از یکشنبه 22مرداد
با 40درصد سود سالیانه
اطلاعات بیشتر، ثبت نام و سرمایه گذاری در:
www.karencrowd.com

اخبار منتخب

راه‌های ارتباطی