شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

حضور شرکت دانش بنیان بهیارصنعت سپاهان در شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان با فعالیت در حوزه هایی همچون

1- درمان سرطان

2- انواع پانسمان‌های زخم

3- فیلتر دیالیز

4- انواع محصولات هتلینگ بیمارستانی

5- چیپ‌های تزریق دیابت

اخبار منتخب

راه‌های ارتباطی