نمایندگی‌های فعال ما در کشور

استان تهران و البرز

شرکت طب اندیشان وندا - خانم مهندس یدالهی

استان یزد

شرکت آتی طب یزد فردا - آقای مهندس موحدی

استان آذربایجان شرقی

شرکت فناوران تجهیز ابزار طب - آقای مهندس موسوی نژاد

استان آذربایجان غربی

شرکت فناوران تجهیز ابزار طب - آقای مهندس موسوی نژاد

ارتباط با ما