رادیوگرافی صنعتی

یکی از کاربردهای ویژه رادیوگرافی X-Ray در بازرسی جوش است. هنگامی که نفوذ ناقص یا عدم نفوذ باعث می شود فلز جوش نتواند به مفصل نفوذ کند. این یکی از محتمل ترین ناپیوستگی های جوش است. عدم نفوذ باعث افزایش فشار طبیعی می شود که ممکن است ترک از آن گسترش یابد. شکل ظاهری در رادیوگرافی یک منطقه تاریک با لبه های کاملاً مشخص و مستقیم است.

ترک، اعوجاج و تغییر شکل قطعات تحت فشار، دما و سرعت، از مواردی است که رادیوگرافی X-Ray می تواند تشخیص دهد. تصویر فوق مربوط به یک قطعه مکانیکی است، که در اثر چرخش با سرعت بالا تحت تنش قرار گرفته و به علت خستگی دچار ترک خوردگی به عرض 200 میکرون شده است. که در تصویر رادیوگرافی X-ray بهیار به خوبی مشهود است.

محصولات مرتبط
اسپاترینگ2
لایه نشانی بخار فیزیکی (PVD)
C0054.MP4.16_00_36_15.Still001
سامانه‌های لیزری پردازش مواد
آشکارساز
آشکارساز وضوح بالا اشعه ایکس
پردازش فیبری
پردازش قطعات اپتیکی
فیبر نوری 2
سامانه‌های پردازش فیبرنوری
میکروسکوپ2
میکروسکوپ روبشی لیزری
پرینتر سه بعدی فلز
پرینتر سه بعدی فلزات
لیتوگرافی
لیتوگرافی بدون ماسک مستقیم لیزری