صنعت هوایی

Aviation Industry

صنعت هوایی

مشخصات بهیار جت

مشخصات عملکردی :

طول باند برخاست 1050 متر
بیشترین سقف پروازی 13720 متر
بیشترین سقف پروازی 763 کیلومتر بر ساعت
بیشترین عدد ماخ سیر 0/73
طول باند فرود 910 متر
مصرف سوخت 0/11 کیلوگرم بر ساعت

مشخصات عملکردی موتور:

مشخصه مقدار واحد
نیروی پیشران 10680 نیوتن
عدد ماخ در سیر 0/73 -
ارتفاع سیر 11000 متر
نسبت کنار گذر 3/31 -
سرعت محور اول 18300 دور بر دقیقه
سرعت محور دوم 40900 دور بر دقیقه
نسبت فشار داخلی فن 1/3 -
نسبت فشار خارجی فن 1/2 -
نسبت فشار کمپرسور کم فشار 1/614 -
نسبت فشار کمپرسور پر فشار 6/1 -
دمای ورودی توربین 1378 کلوین

وزن‌ها و ظرفیت‌های طراحی :

بیشترین وزن ابتدای باند 5670 کیلوگرم
بیشترین وزن برخاست 5600 کیلوگرم
بیشترین وزن فرود 5215 کیلوگرم
بیشترین وزن بدون سوخت 4218 کیلوگرم
وزن خالی پایه 3360 کیلوگرم
بیشترین ظرفیت ترابری 857 کیلوگرم
بار مفید 2310 کیلوگرم
ظرفیت سوخت 1784 کیلوگرم
بار مفید بدون سوخت 525 کیلوگرم

سیستم اویونیک بهیار جت

سامانه AHRS

بهریو

پردازنده مرکزی اویونیک (بهریو)

سیستم اویونیک بهیارجت

پردازش داده‌های هوایی (ADC)

درصد پیشرفت پروژه

سامانه اویونیک 60%
بدنه جت 40%
موتور جت 10%

ثبت سوال و کسب اطلاعات بیشتر

برای ثبت سوالات و کسب اطلاعات بیشتر از طریق فرم زیر با ما در تماس باشید.