آشکارساز وضوح بالا اشعه ایکس

تصویربرداری رادیوگرافی دیجیتال(Digital radiography) تصویربرداری با اشعه ایکس است که در آن، به جای فیلم‌های سنتی عکاسی، از سنسورهای دیجیتال اشعه ایکس استفاده می‌شود. مزایای این روش شامل بهبود راندمان زمانی، توانایی انتقال دیجیتالی، پیش نمایش و در دسترس بودن سریع تصویر، حذف مراحل هزینه‌بر پردازش فیلم، محدوده دینامیکی گسترده‌تر و همچنین امکان استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر خاص که کیفیت کلی تصویر را افزایش می‌دهند، است.

به‌ طور کل در آشکارسازهای اشعه ایکس، انرژی منتقل شده توسط تابش به اشکالی تبدیل می شود که می‌توانند به صورت بصری یا الکترونیکی شناسایی شوند. به طور کلی فوتون‌ها توسط مواد آشکارساز جذب می شوند و انتقال انرژی توسط یونیزاسیون صورت می‌گیرد.

متخصصان شرکت بهیار صنعت سپاهان با درک اهمیت آشکارسازهای X-Ray صفحه گسترده مبتنی بر CMOS  در آینده تصویربرداری X-Ray، پس از دو سال مطالعه و بررسی دقیق این نوع آشکار ساز موفق به ساخت نمونه اولیه از آشکارسازهایX-Ray  رزولوشن بالا برای کاربردهای مختلف تصویربرداری شدند.

مهمترین کاربردهای این محصول:

  • تصویربرداری CT scan
  • آنژیوگرافی
  • توموگرافی سنکروترون
  • طیف سنجی اشعه ایکس
  • میکروسکوپ مبتنی بر اشعه ایکس
  • توپوگرافی مبتنی بر اشعه ایکس
  • رادیوگرافی صنعتی با وضوح بالا
  • سامانه‌های Micro CT
محصولات مرتبط
اسپاترینگ2
لایه نشانی بخار فیزیکی (PVD)
C0054.MP4.16_00_36_15.Still001
سامانه‌های لیزری پردازش مواد
رادیوگرافی صنعتی 2
رادیوگرافی صنعتی
پردازش فیبری
پردازش قطعات اپتیکی
فیبر نوری 2
سامانه‌های پردازش فیبرنوری
میکروسکوپ2
میکروسکوپ روبشی لیزری
پرینتر سه بعدی فلز
پرینتر سه بعدی فلزات
لیتوگرافی
لیتوگرافی بدون ماسک مستقیم لیزری