تصفیه آب پلاسما

پلاسما گازی است یونیزه متشکل از الکترون، یون‌های مثبت و منفی، اتم‌های خنثی و برانگیخته، رادیکال‌های آزاد و مولکول که این ذرات در پهنه‌ای از تابش‌های الکترومغناطیسی مانند فروسرخ، X ،UVنرم و مرئی حرکت می‌کنند. امروزه پلاسما کاربرد گسترده‌ای در صنعت تصفیه و امحا انواع پساب و پسماندهای مایع پرخطر و سمی پیدا کرده است. در فرایند تصفیه پسماندهای مایع، بر خلاف روش‌های متداول دیگر به مواد شیمیایی نیازی نیست و دستگاه تصفیه پلاسمایی تنها از الکتریسیته و هوا استفاده می‌کند. در برهم کنش پلاسما با پسماند مایع، ذرات باردار درون آن با برخورد با مولکول‌های مواد آلاینده آنها را حتی تا مرتبه اتم‌های سازنده تجزیه نموده و با ایجاد مقدمات بازترکیب، آنها را در حضور هیدروژن، اکسیژن و رادیکال‌های OHبه مولکول‌های کوچکتر ساده، دو یا سه اتمی بی‌خطر تبدیل کرده و در قالب گاز یا رسوب از بدنه مایع خارج می‌سازد.
برای پساب‌های با میزان آلودگی نسبتاً کم یا تنوع آلایندگی پایین (مانند پساب کارخانه‌های نساجی، پرورش ماهی، آب‌های خروجی زهکشی زمین‌های کشاورزی محتوی کودهای شیمیایی، پساب محتوی مواد دارویی، ضدعفونی کردن آب‌های جاری برای مصارف خانگی و آشامیدنی) با هدف بازگردانی آب به چرخه مصرف با مصرف پایین انرژی الکتریکی از پلاسمای سرد استفاده می‌شود. در سیستم‌های پلاسمای سرد (استفاده از هوا برای تشکیل پلاسما) مواد آلی شامل انواع آلاینده‌های آلی و میکروبی بواسطه برخورد الکترون‌ها و یون‌ها در حضور ترکیبات اکسید کننده قوی مانند OHازن، آب اکسیژنه، اتم و یونهای اکسیژن تجزیه و اکسید شده و به صورت CO2و CO خارج می‌گردند. ترکیبات غیر آلی مانند فلزات و عناصر معدنی طی فرایند اکسیداسیون با افزایش عدد اکسایش یا بی خطر شده یا به شکل اکسید رسوب می‌کنند.
برای پساب‌های با درجه آلایندگی بالا و بسیار پرخطر، با تنوع آلایندگی زیاد مانند فاضلاب‌های شهری، صنعتی، نفتی و شیمیایی پلاسمای گرم فرایند تصفیه را برعهده می‌گیرد. در حضور یک آرک DCپلاسمای گرم با دمای چند هزار درجه تشکیل شده درون رآکتور بوسیله الکترودهای گرافیتی، کلیه ترکیبات آلاینده به اتم‌های سازنده تجزیه می‌گردند. ترکیبات آلی، گازی متشکل از هیدروژن و مونوکسیدکربن و اندکی ترکیبات دیگر را می‌سازند که بعنوان یک سوخت پاک برای تولید انرژی (الکتریسیته و گرمایش) برشکاری فلزات، سوخت یا مکمل سوخت برای خودرو و نیروگاه‌ها بکار گرفته می‌شود. بدلیل ماهیت احیاگری هیدروژن و مونوکسیدکربن از این گاز می‌توان در برخی صنایع نیازمند به این عامل مانند فرایند احیا در تولید فولاد (سبز) نیز استفاده نمود. آب تولیدی نیز پس طی مراحل پایانی فیلترینگ برای حذف ذرات کربنی جهت استفاده در کشاورزی و آبیاری دوباره به چرخه استفاده باز می‌گردد. در مقیاسه‌ای بزرگ این سیستم بطور کامل برق مورد نیاز خود را تامین نموده و برای مصرف صنایع محلی و منازل مسکونی پیرامون خود گاز و انرژی الکتریکی و آب تصفیه شده تولید می‌کند. از پلاسمای گرم برای تجزیه و تبدیل مواد نفتی به گاز و انرژی نیز استفاده می‌شود.

محصولات مرتبط
کاتتر2
کاتتر تشخیصی
3 copy-min
غشاء فیلتر دیالیز
شیمی
حذف نیترات از محلول‌های آبی
اکسیژن ساز+
دستگاه به‌دم
آمبولیزاسیون (PVA)
آمبولیزاسیون(PVA)
پروانه ای
پانسمان بیماران پروانه‌ای