فرایند گوگردزدایی

باتوجه به اینکه کربن دی اکسید گازی بی‌رنگ و بی‌بو است، تشخیص آن در محیط در مقادیر کمتر از %40 مشکل بوده و هم چنین علائم مسمومیت با آن مشابه مسمویت با تعداد زیادی از آلاینده‌ها است و دارای اثر اختصاصی نمی‌باشد و بنابراین به عنوان یکی از عوامل مخاطره آمیز در محیط‌های کاری محسوب می‌شود. زیرا این گاز به میزان قابل توجهی از هوا سنگین‌تر است و می‌تواند جایگزین اکسیژن شود.

OSHA اعلام کرده است که متوسط غلظت دی اکسیدکربن در 8 ساعت‌کاری در روز برای افراد بزرگ‌سال نباید از (0.5%) ppm 5000 بیشتر گردد. باتوجه به اهمیت موضوع شرکت بهیار صنعت در بهار سال1401 پژوهش خود را بر شبیه سازی و ساخت واحدی جهت حذف کربن دی اکسید حاصل از تنفس افراد در زیر دریایی آغاز نمود.

محصولات مرتبط
crane-grab-scrap-min
زباله‌سوز پلاسما
44-min
کک سوزنی و الکترود گرافیتی
سوپر اکسید2
سوپر اکسید